O nás

Sme malá rodinná dobročinná charita, namiesto investície do bytu, bitcoinu alebo akcií sme se rozhodli pomáhať potrebným. Najchudobnejších v našom česko-slovenskom regiónu sme našli tu na Slovensku v okrese Rimavská Sobota. Pomáhame tu už 7 rokov a vďaka Bohu vidíme mnohé výsledky, mnoho nezamestnaných začalo pracovať, mnohé deti sa naučili čítať a písať, viacerí začali žiť poctivo.
Ako čas plyne, služba se mení teraz už namiesto písania a čítania sa snažíme pripraviť deti na skúšky, aby dodatočne aj po špeciálnej škole dosiahli základne vzdelanie. V multimediálnych a murárskych dielňach deti pripravujeme na strednú školu a budúce povolanie. Rozmýšľame či by sa vedeli naučiť programovať a postupne ich na to pripravujeme, aby sa chytili na pracovnom trhu aj o 5 rokov.

Viace o našej službe si môžte prečítať na www.krm.sk